tisdag 6 december 2011

Tro, hopp och kärlek!

Skulle såklart... för länge sedan, fortsatt berättelsen om oss pedagogiska handledare i förskolan, men det hinns inte med just nu. Nu är det många bollar i rull! Uppsala avklarat, så gott som. Ska lämna in rapporten imorgon. Pedagogisk dokumentation som meningsskapande verktyg handlade föreläsningen om i eftermiddags, handledningsuppdrag, förutsättningar, pedagogiskt ledarskap, ekonomi, It-strategi och icke att förglöma Ipad-dagen i Örebro nästa vecka. Julkalender, pyssel och knåp, tjockbullebak hinns med, fast inte i tjänsten ;-) Snurr, snurr, eller hur! Är iaf riktigt stolt över min julklapp till mig själv - ett eget exemplar av boken "Att lära med hjärtat" av Sanna Nova Emilia. Längtar efter att få den i min hand. Fast jag ska kanske slå in den vackert och öppna den på självaste julafton. Avslutar med ett citat från boken:
 
Det största kriget i livet inom varje individ utkämpas mellan intellektet och hjärtat - då hjärtat säger: "så här är det" och intellektet svarar: "jag förstår det inte och därför tror jag inte på det"
Pat Rodegast och Judith Stanton

tisdag 15 november 2011

Pedagogiska handledare i förskolan!

Nu är det verkligen dags för en närmare presentation av oss - de pedagogiska handledarna i Gagnefs kommun. Vilka vi är och vad vi gör! Först lite kort historik. I januari 2007 startade vi vårt arbete tillsammans med utvecklingspedagogen i kommunen. Vi var då 5 st förskollärare som fått dessa tjänster och vid denna tidpunkt fanns det också en annan organisation i dåvarande barn och utbildningsnämnden. Rektor hade ansvar för både förskola och grundskola, förutom i Mockfjärd och Djurås. Vi blev geografiskt utplacerade och samarbetade med rektorn för området. Varje vecka träffades vi 2 timmar tillsammans med utvecklingspedagogen. I dag har vi en annan organisation bakom oss med en förskolechef samt två biträdande förskolechefer, ingen utvecklingspedagog men ett närmare samarbete med specialpedagogen för förskolan. Vi är till antalet 3 som har en tjänst som PH och nämden har blivit en sektion - Skolsektionen. Vi tillhör inte någon chef eller område utan på uppdrag av förskolecheferna och utifrån våra olika kompetenser åker vi ut på förskolor där det finns behov av utvecklingsarbete, handledning, stöd och stöttning för personal.  Mer om detta i nästa inlägg.

måndag 14 november 2011

Reflektion - ett bildspel!

Förra måndagen hade vi spjutspetsträff igen och temat var även då som gången innan, pedagogisk dokumentation. Pedagogerna fick möjlighet att diskutera hur de upplever och använder den tid som kallas reflektionstid, 90 minuter varje vecka. Bildspelet som visades har jag nu lyckats lägga ut på bloggen... Tack Jan-Ola för tips och tricks :-)torsdag 6 oktober 2011

Panikbloggning... eller vad?

Många sidor och artiklar jag hittar på Internet har en liten fiffig funktion, nämnligen DELA-knappen! Väldigt enkelt så kan jag lägga ut intressanta artiklar genom att klicka på blogger-knappen. Vips!!! Så finns rubriken där, som ett mirakel. Otroligt bra då det finns såå mycket att blogga om och såå lite tid till det. Men det är något som saknas... ja just det! Era kommentarer... :-)

Förskolans pedagogiska verksamhet i skymundan - Skolinspektionen

Förskolans pedagogiska verksamhet i skymundan - Skolinspektionen

Det livsfarliga internet - är inte värre än livet

Det livsfarliga internet - är inte värre än livet

torsdag 22 september 2011

Professionell utveckling och handledning

Rubriken syftar på en av de böcker som jag just nu läser och som ingår i min kurs på universitetet i Uppsala. Första träffen var förra veckan och jag känner mig både upprymd och frustrerad. Härligt att få ta itu med lite ny litteratur :-) Tre ledord genomsyrar denna bok: helhetsperspektiv, relationskompetens och reflektion. Kari Killén är socionom och författare till boken. Samtidigt handlar det om att överföra det man lär sig i teorin till praktiken, vilket inte alltid är helt enkelt, men övning ger färdighet! Kul att få möjlighet att studera så här på distans och med 10-12 år i ryggsäcken som yrkesutövande förskollärare!

måndag 22 augusti 2011

Känsla av sammanhang.

Då var vi i full gång! Vardagen är plötsligt här och semestern känns... såå avlägsen på något vis. Har bläddrat i Förskoletidningen "Barn behöver barn" och fastnade vid KASAM. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi myntade begreppet KASAM - människans känsla av sammanhang. KASAM kan förstås som att det anger en människas förmåga att förstå sammanhang i tillvaron som inverkar på hennes livskvalitet. Antonovsky skriver att tillvaron är fylld av påfrestningar och svårigheter som individen måste lära sig att hantera. Ju mer sammanhang man har i sin tillvaro desto bättre blir man på att hantera de svårigheter man möter. Begriplighet - det som händer i livet går att förklara och förstå. Hanterbarhet - som människa har man själv redskap för att påverka omständigheter i livet. Menigsfullhet - vikten av att vara delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Att fundera på... Bidrar rutiner och vardagssituationer på förskolan till barns känsla av sammanhang? Är det viktigt att barnen känner till vad som skall hända på förskolan? Kan förskolan vara ett gott exempel på KASAM?

måndag 15 augusti 2011

Att bygga relationer!

Många nya kontakter knyts och relationer skapas. Vi är mitt uppe i en tid då vi hälsar många nya barn och föräldrar välkomna till förskolan! Det lilla barnet ska vidga sin värld, möta andra barn och vuxna. Till hjälp för våra pedagoger i kommunen så har vi pedagogiska handledare sammanställt ett dokument, Från kö till plats, som helt enkelt beskriver ärendegången från det att föräldrar ansöker om en plats hos oss, tills dess att barnet är på inskolning. Vidare så har vi med hjälp av er ute på förskolorna, försökt och sammanställa en checklista vid inskolning, som ligger till grund för information och samtal med de nya föräldrarna. Sen är det inte bara nya barn och föräldrar, utan många arbetslag har fått nya kollegor!  Väntar med spänning att få höra om era möten och relationsbyggande.
Lycka till!

torsdag 16 juni 2011

"Datorn ersätter inte lek, den är en ny källa till lek"

Så skriver Anita Hildén i sin bok "Datorlek i förskolan - små människor stora behov" Ja, hur ska vi förhålla oss till IT, datorn, tekniken och medier i förskolan? I boken "Barnet och leken" från UR finns ett kapitel: Är det bättre att leka ute än inne? Något man kan fundera på inne vid datorn är: Hur kan datoranvändningens ställning i förskolan förvandlas från ett tidsfördriv till ett verktyg för barns lärande? Hur ser samspelet ut mellan barnen framför datorn? Fler frågor finner du i boken på sid.154. Diskutera och reflektera gärna i era arbetslag!

tisdag 14 juni 2011

Vårens sista spjutspetsträff!

I måndags avslutade vi vårterminens implementeringsarbete för våra spjutspetsar i kommunen. Förra gången så delade vi ut en utvärdering och nu fick vi möjlighet att presentera resultatet. Det vi kan läsa ut av den är att det finns svårigheter att driva/förmedla spjutspetsfrågor vidare ut i arbetslagen. Under förmiddagen diskuterades två frågor som berör detta ämne:
Hur väcker du intresse i arbetslaget för spjutspetsfrågor? 
Hur kan vi göra för att hålla den pedagogiska diskussionen vid liv i vardagen?
Pedagogerna fick också möjlighet att i utvärderingen skriva med egna ord vad som varit mest värdefullt för dem under träffarna. För att sammanställa det på ett lite "roligare sätt" tog jag hjälp av Wordle Testa själva, hur kul som helst!

Vidare så diskuterade vi reflektionstid och åter igen den viktiga leken. Här hittar du Katharina Davidssons PowerPoint. Även en kort presentation om It-projektet i förskolan och avslutningsvis några ord om fortsatt arbete till hösten.

tisdag 7 juni 2011

Det börjar dra ihop sig!

Omslagsbild på broschyren Förskola i utveckling

Mindre än en månad kvar tills den nya skollagen träder i kraft och vår reviderade läroplan för förskolan börjar gälla. Vi har under våren genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med pedagoger från våra förskolor i kommunen, våra så kallade spjutspetsar! Vårt arbete tillsammans (som även fortgår ute i arbetslagen) har gjort att vi kanske har ett liten inblick i vad som är helt nytt och vad som är reviderat. Men vi är inte klara än, utan arbetet fortsätter även till hösten. Bakgrund till ändringar i läroplanen hittar du på Regeringskansliets hemsida och broschyren Förskola i utveckling
Den nya läroplanen hittar du på Skolverkets hemsida, som du kan ladda ner som en Pdf-fil.

torsdag 26 maj 2011

SchoolSoft

Just nu så pågår ett IT-projekt på Diamantens förskola i Djurås. En del i projektet är att titta närmare SchoolSoft som erbjuder webbaserade lösningar som underlättar kommunikationen mellan hem och förskola. All personal och alla föräldrar har egen inloggning till systemet och får all information samlad på ett ställe. Funktioner som vistelsetider, veckoschema och kalenderhändelser tittar vi närmare på under projekttiden som sträcker sig september ut. För pedagogerna finns filer och länkar som rör förskolan samlat på ett och samma ställe.

onsdag 25 maj 2011

Kompetenskrav och lärarlegitimation

I ett pressmeddelande den 24 maj skriver Skolverket vilka kompetenskrav nyutbildade förskollärare ska ha. För dig som redan har en förskollärarexamen och arbetat minst 1 år, kan söka elektroniskt om legitimation hos Skolverket från den 1 augusti 2011.

Att leka är viktigt!

Katharina Davidsson föreläste i eftermiddags på Högskolan Dalarna. Det handlar om leken och hur viktig den är. Att leka är troligen det allra viktigaste som barn gör i förskolan och även i förskoleklass och på fritids. Det är i leken som de börjar förstå sig på livet, genom leken blir livet levande. Barnen vinner på att de vuxna engagerar sig i deras lek. Länk till föreläsningen