torsdag 26 maj 2011

SchoolSoft

Just nu så pågår ett IT-projekt på Diamantens förskola i Djurås. En del i projektet är att titta närmare SchoolSoft som erbjuder webbaserade lösningar som underlättar kommunikationen mellan hem och förskola. All personal och alla föräldrar har egen inloggning till systemet och får all information samlad på ett ställe. Funktioner som vistelsetider, veckoschema och kalenderhändelser tittar vi närmare på under projekttiden som sträcker sig september ut. För pedagogerna finns filer och länkar som rör förskolan samlat på ett och samma ställe.

onsdag 25 maj 2011

Kompetenskrav och lärarlegitimation

I ett pressmeddelande den 24 maj skriver Skolverket vilka kompetenskrav nyutbildade förskollärare ska ha. För dig som redan har en förskollärarexamen och arbetat minst 1 år, kan söka elektroniskt om legitimation hos Skolverket från den 1 augusti 2011.

Att leka är viktigt!

Katharina Davidsson föreläste i eftermiddags på Högskolan Dalarna. Det handlar om leken och hur viktig den är. Att leka är troligen det allra viktigaste som barn gör i förskolan och även i förskoleklass och på fritids. Det är i leken som de börjar förstå sig på livet, genom leken blir livet levande. Barnen vinner på att de vuxna engagerar sig i deras lek. Länk till föreläsningen