torsdag 16 juni 2011

"Datorn ersätter inte lek, den är en ny källa till lek"

Så skriver Anita Hildén i sin bok "Datorlek i förskolan - små människor stora behov" Ja, hur ska vi förhålla oss till IT, datorn, tekniken och medier i förskolan? I boken "Barnet och leken" från UR finns ett kapitel: Är det bättre att leka ute än inne? Något man kan fundera på inne vid datorn är: Hur kan datoranvändningens ställning i förskolan förvandlas från ett tidsfördriv till ett verktyg för barns lärande? Hur ser samspelet ut mellan barnen framför datorn? Fler frågor finner du i boken på sid.154. Diskutera och reflektera gärna i era arbetslag!

tisdag 14 juni 2011

Vårens sista spjutspetsträff!

I måndags avslutade vi vårterminens implementeringsarbete för våra spjutspetsar i kommunen. Förra gången så delade vi ut en utvärdering och nu fick vi möjlighet att presentera resultatet. Det vi kan läsa ut av den är att det finns svårigheter att driva/förmedla spjutspetsfrågor vidare ut i arbetslagen. Under förmiddagen diskuterades två frågor som berör detta ämne:
Hur väcker du intresse i arbetslaget för spjutspetsfrågor? 
Hur kan vi göra för att hålla den pedagogiska diskussionen vid liv i vardagen?
Pedagogerna fick också möjlighet att i utvärderingen skriva med egna ord vad som varit mest värdefullt för dem under träffarna. För att sammanställa det på ett lite "roligare sätt" tog jag hjälp av Wordle Testa själva, hur kul som helst!

Vidare så diskuterade vi reflektionstid och åter igen den viktiga leken. Här hittar du Katharina Davidssons PowerPoint. Även en kort presentation om It-projektet i förskolan och avslutningsvis några ord om fortsatt arbete till hösten.

tisdag 7 juni 2011

Det börjar dra ihop sig!

Omslagsbild på broschyren Förskola i utveckling

Mindre än en månad kvar tills den nya skollagen träder i kraft och vår reviderade läroplan för förskolan börjar gälla. Vi har under våren genomfört ett utvecklingsarbete tillsammans med pedagoger från våra förskolor i kommunen, våra så kallade spjutspetsar! Vårt arbete tillsammans (som även fortgår ute i arbetslagen) har gjort att vi kanske har ett liten inblick i vad som är helt nytt och vad som är reviderat. Men vi är inte klara än, utan arbetet fortsätter även till hösten. Bakgrund till ändringar i läroplanen hittar du på Regeringskansliets hemsida och broschyren Förskola i utveckling
Den nya läroplanen hittar du på Skolverkets hemsida, som du kan ladda ner som en Pdf-fil.