onsdag 30 maj 2012

Snabel@, Paddan och Musen

Bok för barn om Snabel@
Det är författaren Linda Palm som gjort Kompisböckerna som nu ger ut denna bok.

“För dagens barn är datorn ett självklart verktyg, modernt och
lustfyllt. Barnen kan det mesta om datorn och dess hantering
men vad betyder egentligen alla begrepp?”

onsdag 16 maj 2012

Hur väl planerar vi miljön för barns lärande?

I dagens förskolor är lärande och lek väl sammankopplade och av stor betydelse för barns utveckling i både förskola och skola. I Goda lärmiljöer för barn betonar författaren sambandet mellan lek, lärande och utveckling. Områden som behandlas är bl.a.:
  •   fri lek och lärande
  •   lek som inspiration
  •   lek- och lärmiljöer
  •   naturpedagogik
  •   lärmiljöer ur barns perspektiv
  •   lärmiljöer i tidiga skolår
  •   bra undervisningsmiljöer
  •   Reggio Emiliapedagogik.
Författarna tar också upp betydelsen av goda relationer mellan barn och vuxna och barns rätt till inflytande.

onsdag 9 maj 2012

Junibackens förskola blir kvar!!!

Jo, du läste rätt! Enligt Håkan Elfving togs beslutet 17.30 i går på KS möte.
På grund av ökad efterfrågan i Mockfjärd behålls förskolan.

onsdag 2 maj 2012

Forskning för förskola och pedagogisk omsorg

Skolverket presenterar Forskning för förskola och pedagogisk omsorg
Här hittar du aktuell forskning, relevant för förskolan.
Ser fram emot att leta och undersöka bland avhandlingar, rapporter och reportage!