måndag 10 september 2012

"Alla ska ha samma möjligheter"

Förskolan har ett uppdrag att förbereda barnen på ett liv i mediesamhället. Det menar Karin Forsling, doktorand och lärarutbildare med IKT-inriktning i en artikel i tidningen Förskolan nr 7 2012.

Foto: Christel
"Vi lever i en medieberusad värld, och det innebär att vi inte längre kan ställa oss frågan om IKT är bra för barn. Frågan blir istället: vad, när och hur... och vi pedagoger får aldrig, vare sig vi använder krita, papper, penna, dator som verktyg... aldrig glömma den viktigaste pedagogiska frågan: varför"

Ur Karin Forslings artikel Digital kompetens i förskolan, Karlstad universitetets pedagogiska tidskrift 2011.

torsdag 6 september 2012

UR Play

Jakten på demokrati i förskolan  I programmet En bok, en författare blir Gabriella Ekelund intervjuad av Mattias Österlund.
"Barn ska bli lyssnade på. Deras initiativ och nyfikenhet ska tas på allvar. Så är det tänkt och bestämt men så går det inte alltid till. I boken berättar förskollärare och barnskötare hur förutsättningar för inflytande och delaktighet kan skapas i praktiken"

Hur kan en 1,5-åring veta vad hon vill?