onsdag 11 december 2013

Vad går gränsen?

I Dagens nyheter idag var det en artikel att gränsen vid 15 barn tas bort i förskolan. Skolverket tar bort sina riktlinjer om att det som mest bör vara 15 barn per avdelning i förskolan. En av orsakerna till förändringen är att rekommendationen inte efterlevs. Skolverket ger idag ut nya allmänna råd och de nya råden träder i kraft den 17 december 2013. Mer om att gränsen tas bort kan du läsa om här i ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida.

torsdag 29 augusti 2013

"Barnen förstår också att de faktiskt kan lära pedagogerna något. Då uppstår ett reellt utforskande, precis som läroplanen säger."

Surfplattan underlättar samarbete och utforskande säger Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik,  som leder forskningsprojektet som går under namnet "Appknapp" 
Skolverket kan du läsa mer om forskningsprojektet.

måndag 8 april 2013

Förändring är ett tillstånd, inte ett projekt...

Förändringsarbete väcker känslor och egentligen gillar vi inte förändringar. Det menar Bo Arhrenfelt, leg läkare och psykolog med lång erfarenhet av att leda förändringsarbete. I artikelarkivet på Skolverkets hemsida kan du läsa artikeln i sin helhet. Ett urklipp följer nedan:

"Summa summarum menar Ahrenfelt att förändring är ett tillstånd och inte ett projekt som är övergående. Det handlar om att identifiera var vi står (första – andra ordningen) och att ständigt återkomma till kärnan: Vad vill vi med det här? Vad är vi på väg? Under ett förändringsarbete är det viktigt att människor får uttrycka sina känslor (kräkseminarier). Vi måste få ut det emotionella. För att ett förändringsarbete ska bära frukt bör vi inse att förändring tar tid och att det är viktigt att ha en realistisk bild på vad som är rimligt att uppnå. Även om vi kan vara skeptiska mot förändringar får vi inte vara negativa för det."

fredag 15 mars 2013

Pressmeddelande från Skolverket 14 mars

Allt fler barn i förskolan. Över 480 000 barn går idag i förskolan - en ökning med 10 000 barn sedan förra året. Aldrig tidigare har så många barn varit inskrivna i förskolan. Ny statistik från Skolverket visar också att den genomsnittliga storleken på barngrupperna är oförändrad. Läs mer...