tisdag 19 maj 2015

Äntligen!!!

Lansering av LIKA-verktyget för förskolan!

LIKA är ett är ett värderingsverktyg att använda som stöd i arbetet med skolans och förskolans digitalisering och har funnits tillgängligt på webben sedan augusti 2014, men då främst för skolan.

Utvärdera förskolans digitalisering med IT-verktyget LIKA

Introduktion till värderingsverktyget LIKA, som nu har anpassats till att fungera även i förskolan.

tisdag 12 maj 2015

"Skärmtid är ett förlegat begrepp"

Tjugo år efter att Sverige fick massanvändning av internet diskuterar vi fortfarande hur farligt nätanvändning kan vara för barn och vuxna.

”Att försöka räkna ut vad som är skärmtid under en dag är inte längre en relevant mätmetod. Forskning visar dessutom att tid inte är någon bra indikator på hur barn påverkas av skärmanvändning”, skriver internetforskaren Elza Dunkels.

Länk till svt.se Opinion.

onsdag 6 maj 2015

Poddar från Statens medieråd

Statens medieråd satsar på ett nytt grepp för att sprida kunskap om barns och ungas digitala liv.


I stort sett alla svenska barn och unga använder nu internet. Allt fler och allt yngre tittar på filmklipp i mobilen och sociala medier är en avgörande del av livet för många unga, enligt färska siffror från undersökningen ”Ungar & medier”.
Internet har gått från att vara en del av vardagen till att bli vardagen. Men hänger vuxenvärlden med? Vad är skolans och lärarnas roll om eleverna redan hittar allt de söker på internet? Satsas det tillräckligt på skolbiblioteken, och ska barn börja med källkritik redan innan de lärt sig läsa?
I tre poddavsnitt undersöker och diskuterar Statens medieråd hur den digitala utvecklingen påverkar elever, lärare och andra vuxna i ungas närhet. Programledaren Johnny Lindqvist diskuterar ungas digitala dygn, medie- och informationskunnighet i skolan, och lärarens framtida roll med en rad gäster, både unga och vuxna.

Ung och uppkopplad

Gymnasieeleverna Sofia, Hanna och Caroline berättar om sina digitala dygn och vem på internet de egentligen litar på.

Källkritik och lärarens framtida roll

Martina Wagner, verksamhetsansvarig för medie- och informationskunnighet på Statens medieråd pratar om vikten av att vara en medveten mediekonsument med journalisten och grundaren av Viralgranskaren Jack Werner.

Plattformarnas tid

Jonas Andersson Schwarz, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd, diskuterar den digitala utvecklingens utmaningar och möjligheter med Kristina Alexandersson, chef för internet i skolan på stiftelsen .SE.
Här hittar du poddarna: Statens medieråd