onsdag 13 april 2016

Att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förskolan

Skolverkets film på cirka 6 minuter tål att ses om gång på gång! Magdalena Karlsson berättar om vad det är vi ska dokumentera, följa upp, utvärdera, analysera och utveckla! Se filmen här!

UR Samtiden - Se barnet i förskolan.
Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt, och sinnesintryck är viktigt att börja träna vid tidig ålder. Genom att dokumentera blir kunskapsresan tydlig, och självförtroendet i gruppen stiger. Ett tips kan också vara att använda en digital kamera för dokumentationen och se vad som händer med barnen.

tisdag 9 februari 2016

Debatt om förskolan i DN

Publicerad: 27 januari, 2016
  
Förskolan har blivit en självklarhet i vårt samhälle. Många kritiserar och ifrågasätter innehållet och formerna – men det finns inget utrymme i debatten för att ifrågasätta hela idén med institutionsuppväxt. Vet vi egentligen hur våra barn har det, och hur de mår av att leva åtskilda från sina föräldrar många timmar varje vecka?

Följ debatten här!