måndag 22 augusti 2011

Känsla av sammanhang.

Då var vi i full gång! Vardagen är plötsligt här och semestern känns... såå avlägsen på något vis. Har bläddrat i Förskoletidningen "Barn behöver barn" och fastnade vid KASAM. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi myntade begreppet KASAM - människans känsla av sammanhang. KASAM kan förstås som att det anger en människas förmåga att förstå sammanhang i tillvaron som inverkar på hennes livskvalitet. Antonovsky skriver att tillvaron är fylld av påfrestningar och svårigheter som individen måste lära sig att hantera. Ju mer sammanhang man har i sin tillvaro desto bättre blir man på att hantera de svårigheter man möter. Begriplighet - det som händer i livet går att förklara och förstå. Hanterbarhet - som människa har man själv redskap för att påverka omständigheter i livet. Menigsfullhet - vikten av att vara delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Att fundera på... Bidrar rutiner och vardagssituationer på förskolan till barns känsla av sammanhang? Är det viktigt att barnen känner till vad som skall hända på förskolan? Kan förskolan vara ett gott exempel på KASAM?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar