tisdag 9 december 2014

Kolla din skola eller förskola!

 
           

fredag 5 september 2014

Regeringen satsar på digitaliseringen i skolan!

Regeringen har den 28/8 2014 fattat beslut om att ge Sveriges Kommuner och Landsting 500 000 kronor för att etablera ett Nationellt forum för skolans digitalisering. Forumet ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar för att främja och underlätta digitaliseringen av skolan.

torsdag 27 februari 2014

Viktigt att kritiskt granska källan...


Under senare tid har förskolor och skolor fått en informationsbroschyr med rubriken Uppkopplade barn från Strålskyddsstiftelsen. Stiftelsen som ger ut detta faktablad beskriver sig själva som en ideell opinionsbildande insamlingsorganisation. Det är dock VIKTIGT att påpeka att stiftelsen påståenden saknar vetenskaplig grund.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett ut ett brev i samband med ovanstående utskick med information kring trådlösa nätverk. På deras hemsida finner du aktuell information om trådlösa datornätverk samt trådlös telefoni.

I en debattartikel i Västerbotten Kuriren idag kan vi läsa om Fredrik Paulsson, docent i interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet,  som menar att Strålsäkerhetsmyndighetens ord tål att upprepas: Det finns inga kända hälsorisker med trådlösa nätverk.