tisdag 20 november 2012

Nya råd ersätter gamla

Skolan och förskolan ska ständigt arbeta med att förbättra och utveckla sin verksamhet. Dokumentation, uppföljning och analys ska vara tätt sammanknutet med det dagliga arbetet och planeringen av det. Som stöd finns nu nya allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete.

onsdag 7 november 2012

Klädkod på förskolan?

Idag har jag haft vikarieintroduktion. Alltid lika roligt att möta unga människor som ska bli bekanta med förskolans kultur och uppdrag. Vi berättar om förskolans rutiner, visar runt och berättar vad vi förväntar oss av dem. Nästan alltid kommer det upp frågor på slutet, som jag får lyfta vidare... Idag kom frågan upp om det finns klädkoder och smyckeskoder? Ja, hur är det med den saken? I artikeln Hur klär du dig på jobbet? | Lärarnas Nyheter diskuteras saken. Men jag vill veta, vad tycker just du?


onsdag 24 oktober 2012

Läsplattor sprider sig i skolorna

Lyssna på reportaget i P1 Studio Ett

Surfplattorna, eller paddorna, lärplattorna, läsplattorna som de också kallas sprider sig i skolans värld. Många kommuner inför plattorna redan i förskolorna. Men hur bra är de för små barn? Det debatteras och Klockaregårdens förskola i Hjärup besöks, som använder sig av lärplattor. Reportage av Christian Lagebrant. Efterföljande samtal med Hugo Lagercrantz, barnläkare och Tomas Kroksmark, Högskolan i Jönköping.

måndag 8 oktober 2012

Att bilda lärare i digital kompetens

Lärarnas digitala kompetens behöver utvecklas, det är budskapet i en publikation från Högskolan i Skövde. Här kan du ladda ner skriften.

Tidskriften innehåller följande artiklar: 
Temapresentation- Att bilda lärare i digital kompetens, Urban Carlén (Göteborgs universitet)

Problematisk frånvaro av digital kompetens, Linda Reneland-Forsman (Linnéuniversitetet) 

Skolprojekt med framgång och hinder - en studie av skolprojekt i yrkespraktik och utbildningspraktik, Susanne Gustavsson (Högskolan i Skövde) 

Pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högskolan,
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch och Henrik Svensson (Högskolan i Skövde) 

Unga elever med egen dator - några lärares tankar om hur deras undervisning påverkas,
Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren (Högskolan Dalarna)

"Lärande och vårt sociala minne: Från grottmålningar till digitala medier"

Från grottmålning till digitala medier - Göteborgs universitet

Lyssna till Roger Säljös föreläsning via mp3-filen i länken ovan: 

Det är förmågan att dokumentera det man kan och vet som ger civilisationer och samhällen möjligheten att bygga upp sitt sparkapital i form av kunskaper och färdigheter. Vid en öppen föreläsning på Utbildningsvetenskapliga fakulteten i mars ansåg Roger Säljö, professor i pedagogik, att den digitala tekniken innebär en så dramatisk förändring att själva förutsättningen för lärande har förändrats.

Porträtt av kända pedagoger och deras verk

På UR.se hittar du två programserier om Pedagogikens giganter.

Pedagogikens giganter

måndag 10 september 2012

"Alla ska ha samma möjligheter"

Förskolan har ett uppdrag att förbereda barnen på ett liv i mediesamhället. Det menar Karin Forsling, doktorand och lärarutbildare med IKT-inriktning i en artikel i tidningen Förskolan nr 7 2012.

Foto: Christel
"Vi lever i en medieberusad värld, och det innebär att vi inte längre kan ställa oss frågan om IKT är bra för barn. Frågan blir istället: vad, när och hur... och vi pedagoger får aldrig, vare sig vi använder krita, papper, penna, dator som verktyg... aldrig glömma den viktigaste pedagogiska frågan: varför"

Ur Karin Forslings artikel Digital kompetens i förskolan, Karlstad universitetets pedagogiska tidskrift 2011.

torsdag 6 september 2012

UR Play

Jakten på demokrati i förskolan  I programmet En bok, en författare blir Gabriella Ekelund intervjuad av Mattias Österlund.
"Barn ska bli lyssnade på. Deras initiativ och nyfikenhet ska tas på allvar. Så är det tänkt och bestämt men så går det inte alltid till. I boken berättar förskollärare och barnskötare hur förutsättningar för inflytande och delaktighet kan skapas i praktiken"

Hur kan en 1,5-åring veta vad hon vill?


måndag 20 augusti 2012

Få syn på språket

Skolverket har gett ut en ny publikation. Finns att hämta hem här
 
Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet som är lyft i styrdokumenten hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Materialet riktar sig till dig som arbetar i någon av dessa skolformer, oberoende av ålder på dina elever eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

lördag 28 juli 2012

Förskolans ställning och pedagogiska uppdrag stärks

På Regeringskansliets hemsida kan ni ladda ner ett faktablad om just förskolan och vårt pedagogiska uppdrag. Kanske något att sätta upp i hallen till föräldrar och att diskutera med kollegan, vad det egentligen är vi ska "hålla på med, när vi håller på"!

Varma Juli-hälsningar!
C

onsdag 27 juni 2012

Så kan surfplattan stödja lärandet i förskolan

På Skolporten finner du Så kan surfplattan stödja lärandet i förskolan
En numrerad artikelserie om utvecklingsarbete. Nr 3/2012 handlar just om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan.
Lite sommarläsning kanske ;-)

Semester i sikte!

Oj... vad lite det händer här då... Kan vara en liten effekt av att jag tillsammans med ett arbetslag skapat en processblogg (låst) där vi ska dokumentera arbetet med att skapa en lärandemiljö på förskolan. Skolverket skriver att genom att blogga tillsammans kan kollaborativt lärande uppstå!

Ja, veckan efter midsommar har varit händelserik! Mycket ska hinnas med, avslutas och förberedas, innan en skön, behövlig och härlig semester väntar... Ta hand om dig och de dina, så ses vi i augusti igen!!!

"Everything vill be okay in the end.
  If it´s not okay, it´s not the end"

onsdag 30 maj 2012

Snabel@, Paddan och Musen

Bok för barn om Snabel@
Det är författaren Linda Palm som gjort Kompisböckerna som nu ger ut denna bok.

“För dagens barn är datorn ett självklart verktyg, modernt och
lustfyllt. Barnen kan det mesta om datorn och dess hantering
men vad betyder egentligen alla begrepp?”

onsdag 16 maj 2012

Hur väl planerar vi miljön för barns lärande?

I dagens förskolor är lärande och lek väl sammankopplade och av stor betydelse för barns utveckling i både förskola och skola. I Goda lärmiljöer för barn betonar författaren sambandet mellan lek, lärande och utveckling. Områden som behandlas är bl.a.:
  •   fri lek och lärande
  •   lek som inspiration
  •   lek- och lärmiljöer
  •   naturpedagogik
  •   lärmiljöer ur barns perspektiv
  •   lärmiljöer i tidiga skolår
  •   bra undervisningsmiljöer
  •   Reggio Emiliapedagogik.
Författarna tar också upp betydelsen av goda relationer mellan barn och vuxna och barns rätt till inflytande.

onsdag 9 maj 2012

Junibackens förskola blir kvar!!!

Jo, du läste rätt! Enligt Håkan Elfving togs beslutet 17.30 i går på KS möte.
På grund av ökad efterfrågan i Mockfjärd behålls förskolan.

onsdag 2 maj 2012

Forskning för förskola och pedagogisk omsorg

Skolverket presenterar Forskning för förskola och pedagogisk omsorg
Här hittar du aktuell forskning, relevant för förskolan.
Ser fram emot att leta och undersöka bland avhandlingar, rapporter och reportage!

fredag 27 april 2012

Quick Response!

En kod för att komma till.... 

Ja, är du nyfiken så får du ladda hem en QR-läsare i din smart-phone. 
Det finns både för Iphone i App-store och för android-telefoner i Google Play.
Testa och se vart du hamnar!!!

Trevlig helg!

onsdag 25 april 2012

Stödmaterial från Skolverket

Lär dig mer om hur ni kan följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet med hjälp av pedagogisk dokumentation. Varje förskola får ett exemplar av stödmaterialet under våren.
På Skolverkets webbsida hittar du Uppföljning, utvärdering och utveckling som en pdf-fil.

Här hittar du även Förskolans och skolans värdegrund som pdf-fil. Detta stödmaterial beskriver förskolans och skolans uppdrag att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Här betonas att det demokratiska uppdraget är ett kommunikativt uppdrag. Olika former av samtalsmetoder och verktyg lyfts som exempel på vad ett förhållningssätt utifrån värdegrunden kan betyda i praktiken. Materialet innehåller också reportage från några olika verksamheter och intervjuer med företrädare för några olika samtalsformer.

onsdag 7 mars 2012

It och entreprenörskap

Se ett bildspel om It och entreprenörskap från Malmö.

Skolverket tycker att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning. Det handlar om  ett pedagogiskt förhållningssätt, att bevara och utveckla barns inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Redan från tidiga år - fostra barn så att de kan "Skapa och våga" i livets alla delar.

Vill du läsa mer om entreprenörskap i förskolan? Kolla då Önsketanken och lycka till!

torsdag 1 mars 2012

Väck intresse och respekt för ditt arbete...

Tips från Christina Wallskog som skrivit boken "Återerövra yrkesrollen" sid. 119:

"Nästa gång du som förskollärare ska berätta vad du arbetar med kan du, fylld av entusiasm och värme, förklara att du har världens roligaste arbete. Du arbetar med att utveckla och förädla Sveriges viktigaste naturresurs, humankapitalet. Tala om att du dagligen lägger grunden till det livslånga lärande som Sverige behöver för att kunna konkurrera med omvärlden. Arbetet, som är både individ- och gruppinriktat, genomförs utifrån en statlig förordning. Det utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Berätta vidare att du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver olika utvecklingsprojekt samt att arbetet planeras, genomförs, dokumenteras, utvärderas och utvecklas i ett nära samarbete med de viktigaste intressenterna"


tisdag 31 januari 2012

Webbsida om lärande och pedagogiskt ledarskap

UR har en webbsida om didaktik och pedagogik. Här hittar du även didaktikens verktyg, en webbplats som beskriver hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning. Det finns exempel hur man kan kombinera medier i ett pedagogiskt syfte. Tummen upp :-)

Didaktik svarar på frågan om VAD, HUR och VARFÖR. I Nationalencyklopedin förklaras didaktik med läran om undervisning och inlärningens teori och praktik. Ny svenska synonymer är lärande, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap. 

fredag 20 januari 2012

Förskollärarens ansvar och pedagogiska ledarskap

Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet förklarar genom några nycklord:
"Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande"