måndag 22 augusti 2011

Känsla av sammanhang.

Då var vi i full gång! Vardagen är plötsligt här och semestern känns... såå avlägsen på något vis. Har bläddrat i Förskoletidningen "Barn behöver barn" och fastnade vid KASAM. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi myntade begreppet KASAM - människans känsla av sammanhang. KASAM kan förstås som att det anger en människas förmåga att förstå sammanhang i tillvaron som inverkar på hennes livskvalitet. Antonovsky skriver att tillvaron är fylld av påfrestningar och svårigheter som individen måste lära sig att hantera. Ju mer sammanhang man har i sin tillvaro desto bättre blir man på att hantera de svårigheter man möter. Begriplighet - det som händer i livet går att förklara och förstå. Hanterbarhet - som människa har man själv redskap för att påverka omständigheter i livet. Menigsfullhet - vikten av att vara delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Att fundera på... Bidrar rutiner och vardagssituationer på förskolan till barns känsla av sammanhang? Är det viktigt att barnen känner till vad som skall hända på förskolan? Kan förskolan vara ett gott exempel på KASAM?

måndag 15 augusti 2011

Att bygga relationer!

Många nya kontakter knyts och relationer skapas. Vi är mitt uppe i en tid då vi hälsar många nya barn och föräldrar välkomna till förskolan! Det lilla barnet ska vidga sin värld, möta andra barn och vuxna. Till hjälp för våra pedagoger i kommunen så har vi pedagogiska handledare sammanställt ett dokument, Från kö till plats, som helt enkelt beskriver ärendegången från det att föräldrar ansöker om en plats hos oss, tills dess att barnet är på inskolning. Vidare så har vi med hjälp av er ute på förskolorna, försökt och sammanställa en checklista vid inskolning, som ligger till grund för information och samtal med de nya föräldrarna. Sen är det inte bara nya barn och föräldrar, utan många arbetslag har fått nya kollegor!  Väntar med spänning att få höra om era möten och relationsbyggande.
Lycka till!