onsdag 24 oktober 2012

Läsplattor sprider sig i skolorna

Lyssna på reportaget i P1 Studio Ett

Surfplattorna, eller paddorna, lärplattorna, läsplattorna som de också kallas sprider sig i skolans värld. Många kommuner inför plattorna redan i förskolorna. Men hur bra är de för små barn? Det debatteras och Klockaregårdens förskola i Hjärup besöks, som använder sig av lärplattor. Reportage av Christian Lagebrant. Efterföljande samtal med Hugo Lagercrantz, barnläkare och Tomas Kroksmark, Högskolan i Jönköping.

måndag 8 oktober 2012

Att bilda lärare i digital kompetens

Lärarnas digitala kompetens behöver utvecklas, det är budskapet i en publikation från Högskolan i Skövde. Här kan du ladda ner skriften.

Tidskriften innehåller följande artiklar: 
Temapresentation- Att bilda lärare i digital kompetens, Urban Carlén (Göteborgs universitet)

Problematisk frånvaro av digital kompetens, Linda Reneland-Forsman (Linnéuniversitetet) 

Skolprojekt med framgång och hinder - en studie av skolprojekt i yrkespraktik och utbildningspraktik, Susanne Gustavsson (Högskolan i Skövde) 

Pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högskolan,
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch och Henrik Svensson (Högskolan i Skövde) 

Unga elever med egen dator - några lärares tankar om hur deras undervisning påverkas,
Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren (Högskolan Dalarna)

"Lärande och vårt sociala minne: Från grottmålningar till digitala medier"

Från grottmålning till digitala medier - Göteborgs universitet

Lyssna till Roger Säljös föreläsning via mp3-filen i länken ovan: 

Det är förmågan att dokumentera det man kan och vet som ger civilisationer och samhällen möjligheten att bygga upp sitt sparkapital i form av kunskaper och färdigheter. Vid en öppen föreläsning på Utbildningsvetenskapliga fakulteten i mars ansåg Roger Säljö, professor i pedagogik, att den digitala tekniken innebär en så dramatisk förändring att själva förutsättningen för lärande har förändrats.

Porträtt av kända pedagoger och deras verk

På UR.se hittar du två programserier om Pedagogikens giganter.

Pedagogikens giganter