onsdag 7 mars 2012

It och entreprenörskap

Se ett bildspel om It och entreprenörskap från Malmö.

Skolverket tycker att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning. Det handlar om  ett pedagogiskt förhållningssätt, att bevara och utveckla barns inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Redan från tidiga år - fostra barn så att de kan "Skapa och våga" i livets alla delar.

Vill du läsa mer om entreprenörskap i förskolan? Kolla då Önsketanken och lycka till!

torsdag 1 mars 2012

Väck intresse och respekt för ditt arbete...

Tips från Christina Wallskog som skrivit boken "Återerövra yrkesrollen" sid. 119:

"Nästa gång du som förskollärare ska berätta vad du arbetar med kan du, fylld av entusiasm och värme, förklara att du har världens roligaste arbete. Du arbetar med att utveckla och förädla Sveriges viktigaste naturresurs, humankapitalet. Tala om att du dagligen lägger grunden till det livslånga lärande som Sverige behöver för att kunna konkurrera med omvärlden. Arbetet, som är både individ- och gruppinriktat, genomförs utifrån en statlig förordning. Det utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Berätta vidare att du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver olika utvecklingsprojekt samt att arbetet planeras, genomförs, dokumenteras, utvärderas och utvecklas i ett nära samarbete med de viktigaste intressenterna"