tisdag 15 november 2011

Pedagogiska handledare i förskolan!

Nu är det verkligen dags för en närmare presentation av oss - de pedagogiska handledarna i Gagnefs kommun. Vilka vi är och vad vi gör! Först lite kort historik. I januari 2007 startade vi vårt arbete tillsammans med utvecklingspedagogen i kommunen. Vi var då 5 st förskollärare som fått dessa tjänster och vid denna tidpunkt fanns det också en annan organisation i dåvarande barn och utbildningsnämnden. Rektor hade ansvar för både förskola och grundskola, förutom i Mockfjärd och Djurås. Vi blev geografiskt utplacerade och samarbetade med rektorn för området. Varje vecka träffades vi 2 timmar tillsammans med utvecklingspedagogen. I dag har vi en annan organisation bakom oss med en förskolechef samt två biträdande förskolechefer, ingen utvecklingspedagog men ett närmare samarbete med specialpedagogen för förskolan. Vi är till antalet 3 som har en tjänst som PH och nämden har blivit en sektion - Skolsektionen. Vi tillhör inte någon chef eller område utan på uppdrag av förskolecheferna och utifrån våra olika kompetenser åker vi ut på förskolor där det finns behov av utvecklingsarbete, handledning, stöd och stöttning för personal.  Mer om detta i nästa inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar