onsdag 25 april 2012

Stödmaterial från Skolverket

Lär dig mer om hur ni kan följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet med hjälp av pedagogisk dokumentation. Varje förskola får ett exemplar av stödmaterialet under våren.
På Skolverkets webbsida hittar du Uppföljning, utvärdering och utveckling som en pdf-fil.

Här hittar du även Förskolans och skolans värdegrund som pdf-fil. Detta stödmaterial beskriver förskolans och skolans uppdrag att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Här betonas att det demokratiska uppdraget är ett kommunikativt uppdrag. Olika former av samtalsmetoder och verktyg lyfts som exempel på vad ett förhållningssätt utifrån värdegrunden kan betyda i praktiken. Materialet innehåller också reportage från några olika verksamheter och intervjuer med företrädare för några olika samtalsformer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar