onsdag 16 maj 2012

Hur väl planerar vi miljön för barns lärande?

I dagens förskolor är lärande och lek väl sammankopplade och av stor betydelse för barns utveckling i både förskola och skola. I Goda lärmiljöer för barn betonar författaren sambandet mellan lek, lärande och utveckling. Områden som behandlas är bl.a.:
  •   fri lek och lärande
  •   lek som inspiration
  •   lek- och lärmiljöer
  •   naturpedagogik
  •   lärmiljöer ur barns perspektiv
  •   lärmiljöer i tidiga skolår
  •   bra undervisningsmiljöer
  •   Reggio Emiliapedagogik.
Författarna tar också upp betydelsen av goda relationer mellan barn och vuxna och barns rätt till inflytande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar