måndag 10 september 2012

"Alla ska ha samma möjligheter"

Förskolan har ett uppdrag att förbereda barnen på ett liv i mediesamhället. Det menar Karin Forsling, doktorand och lärarutbildare med IKT-inriktning i en artikel i tidningen Förskolan nr 7 2012.

Foto: Christel
"Vi lever i en medieberusad värld, och det innebär att vi inte längre kan ställa oss frågan om IKT är bra för barn. Frågan blir istället: vad, när och hur... och vi pedagoger får aldrig, vare sig vi använder krita, papper, penna, dator som verktyg... aldrig glömma den viktigaste pedagogiska frågan: varför"

Ur Karin Forslings artikel Digital kompetens i förskolan, Karlstad universitetets pedagogiska tidskrift 2011.

1 kommentar: