måndag 8 oktober 2012

Att bilda lärare i digital kompetens

Lärarnas digitala kompetens behöver utvecklas, det är budskapet i en publikation från Högskolan i Skövde. Här kan du ladda ner skriften.

Tidskriften innehåller följande artiklar: 
Temapresentation- Att bilda lärare i digital kompetens, Urban Carlén (Göteborgs universitet)

Problematisk frånvaro av digital kompetens, Linda Reneland-Forsman (Linnéuniversitetet) 

Skolprojekt med framgång och hinder - en studie av skolprojekt i yrkespraktik och utbildningspraktik, Susanne Gustavsson (Högskolan i Skövde) 

Pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högskolan,
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch och Henrik Svensson (Högskolan i Skövde) 

Unga elever med egen dator - några lärares tankar om hur deras undervisning påverkas,
Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren (Högskolan Dalarna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar