måndag 8 april 2013

Förändring är ett tillstånd, inte ett projekt...

Förändringsarbete väcker känslor och egentligen gillar vi inte förändringar. Det menar Bo Arhrenfelt, leg läkare och psykolog med lång erfarenhet av att leda förändringsarbete. I artikelarkivet på Skolverkets hemsida kan du läsa artikeln i sin helhet. Ett urklipp följer nedan:

"Summa summarum menar Ahrenfelt att förändring är ett tillstånd och inte ett projekt som är övergående. Det handlar om att identifiera var vi står (första – andra ordningen) och att ständigt återkomma till kärnan: Vad vill vi med det här? Vad är vi på väg? Under ett förändringsarbete är det viktigt att människor får uttrycka sina känslor (kräkseminarier). Vi måste få ut det emotionella. För att ett förändringsarbete ska bära frukt bör vi inse att förändring tar tid och att det är viktigt att ha en realistisk bild på vad som är rimligt att uppnå. Även om vi kan vara skeptiska mot förändringar får vi inte vara negativa för det."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar