fredag 20 januari 2012

Förskollärarens ansvar och pedagogiska ledarskap

Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet förklarar genom några nycklord:
"Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar