tisdag 31 januari 2012

Webbsida om lärande och pedagogiskt ledarskap

UR har en webbsida om didaktik och pedagogik. Här hittar du även didaktikens verktyg, en webbplats som beskriver hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning. Det finns exempel hur man kan kombinera medier i ett pedagogiskt syfte. Tummen upp :-)

Didaktik svarar på frågan om VAD, HUR och VARFÖR. I Nationalencyklopedin förklaras didaktik med läran om undervisning och inlärningens teori och praktik. Ny svenska synonymer är lärande, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar