tisdag 20 november 2012

Nya råd ersätter gamla

Skolan och förskolan ska ständigt arbeta med att förbättra och utveckla sin verksamhet. Dokumentation, uppföljning och analys ska vara tätt sammanknutet med det dagliga arbetet och planeringen av det. Som stöd finns nu nya allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar