torsdag 7 mars 2013

Forskning om entreprenörskap

 På Skolverkets hemsida och under rubriken skolutveckling kan du läsa mer om att
Förändring är ett tillstånd, inte ett projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar