tisdag 27 januari 2015

"En spegel av nationens hjärtslag"

Så kallas den svenska förskolemodellen av OCED, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 34 medlemsländerna.

Svensk förskola är i dag en del av nästan alla barns barndom. 95 procent av tre- till femåringarna är inskrivna i förskolan. Hur har då den svenska förskolemodellens pedagogiska och samhälleliga uppdrag växt fram? Birgitta Hammarström Lewenhagen, universitetslektor vid Stockholms universitet, har i sin doktorsavhandling Den unika möjligheten – en studie om den svenska förskolemodellen 1968-1998, följt den samhällsdebatt som förts om förskolans uppdrag och innehåll.

Läs mer om detta i en artikel från Skolledaren nr.9/14 där Hammarström Lewenhagen menar att förskollärarkåren och deras fackliga företrädare i sin kamp för pedagogiskt erkännande möjligen har idealiserat förskolans pedagogik – som motpol till vad man uppfattat som "skolans förmedlingspedagogik" – men utan att man tagit sig an en professionell didaktisk diskussion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar