lördag 24 januari 2015

Förskollärarnas identitet stärks av vetenskapligt förhållningsätt

Förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Trots det sammankopplar sällan förskollärarna sin egen yrkesidentitet med ett vetenskapligt förhållningssätt eller teoretisk kunskap. Istället betonas förskollärares personliga egenskaper och förskollärarna menar att yrkeskunnandet utvecklas genom praktiska erfarenheter.

Läs mer om förskollärarens yrkesspecifika kompetenser i uppsatsen professionell identitet.

Skolverket har samlat aktuell forskning för förskolan och pedagogisk omsorg på sin webbplats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar