onsdag 6 maj 2015

Poddar från Statens medieråd

Statens medieråd satsar på ett nytt grepp för att sprida kunskap om barns och ungas digitala liv.


I stort sett alla svenska barn och unga använder nu internet. Allt fler och allt yngre tittar på filmklipp i mobilen och sociala medier är en avgörande del av livet för många unga, enligt färska siffror från undersökningen ”Ungar & medier”.
Internet har gått från att vara en del av vardagen till att bli vardagen. Men hänger vuxenvärlden med? Vad är skolans och lärarnas roll om eleverna redan hittar allt de söker på internet? Satsas det tillräckligt på skolbiblioteken, och ska barn börja med källkritik redan innan de lärt sig läsa?
I tre poddavsnitt undersöker och diskuterar Statens medieråd hur den digitala utvecklingen påverkar elever, lärare och andra vuxna i ungas närhet. Programledaren Johnny Lindqvist diskuterar ungas digitala dygn, medie- och informationskunnighet i skolan, och lärarens framtida roll med en rad gäster, både unga och vuxna.

Ung och uppkopplad

Gymnasieeleverna Sofia, Hanna och Caroline berättar om sina digitala dygn och vem på internet de egentligen litar på.

Källkritik och lärarens framtida roll

Martina Wagner, verksamhetsansvarig för medie- och informationskunnighet på Statens medieråd pratar om vikten av att vara en medveten mediekonsument med journalisten och grundaren av Viralgranskaren Jack Werner.

Plattformarnas tid

Jonas Andersson Schwarz, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd, diskuterar den digitala utvecklingens utmaningar och möjligheter med Kristina Alexandersson, chef för internet i skolan på stiftelsen .SE.
Här hittar du poddarna: Statens medieråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar