tisdag 12 maj 2015

"Skärmtid är ett förlegat begrepp"

Tjugo år efter att Sverige fick massanvändning av internet diskuterar vi fortfarande hur farligt nätanvändning kan vara för barn och vuxna.

”Att försöka räkna ut vad som är skärmtid under en dag är inte längre en relevant mätmetod. Forskning visar dessutom att tid inte är någon bra indikator på hur barn påverkas av skärmanvändning”, skriver internetforskaren Elza Dunkels.

Länk till svt.se Opinion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar